Medische verklaring en onafhankelijke beoordeling

Een notaris kan mij inschakelen voor het opstellen van een onafhankelijke medische verklaring bij (verdenking van) geheugenproblemen of dementie, bijvoorbeeld voor een levenstestament. De factuur voor het opstellen van de verklaring stuur ik aan de notaris. Daarnaast dient er een toestemmingsverklaring ondertekend te worden voor het opvragen van medische gegevens bij de huisarts en/of medisch specialist. Mijn werkgebied voor het opstellen van onafhankelijke medische verklaringen voor de notaris is beperkt tot de gemeente Nissewaard.

U kunt mij ook inschakelen voor het opstellen van een onafhankelijke medische verklaring voor een aanvraag voor mentor, bewindvoerder of curator bij een rechtbank. Hiervoor dient er een toestemmingsverklaring ondertekend te worden voor het opvragen van medische gegevens bij de huisarts en/of medisch specialist. De kosten voor een dergelijke verklaring dient u vooraf te betalen. Mijn werkgebied voor het opstellen van onafhankelijke medische verklaringen voor de rechtbank is beperkt tot de gemeente Nissewaard.

Tevens kunt u als inwoner van Nissewaard bij mij terecht voor het in kaart brengen van benodigde zorg, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een indicatie in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Daarnaast kunt u mij inschakelen voor een aanvullende medische beoordeling op het gebied van ouderengeneeskunde bij u thuis op verwijzing van uw huisarts. Een dergelijk huisbezoek of consult valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering.

Notaris

Voor het passeren van een notariële akte, zoals een hypotheekakte en (levens)testament, moet de notaris beoordelen of iemand wilsbekwaam is. De notaris zal dan inschatten of iemand kan overzien wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld de verkoop van een huis of het opstellen van een (levens)testament. De notaris zal iemand vragen in eigen woorden te vertellen, wat er zojuist is vastgelegd of besloten. Als iemand dat niet of onvoldoende kan, zal de notaris vaststellen dat deze persoon niet meer wilsbekwaam is en mag hij de akte niet passeren. Als de notaris twijfelt, dan kan deze voorstellen een arts te vragen om de wilsbekwaamheid vast te stellen. Dit kan ik als onafhankelijk specialist ouderengeneeskunde voor u doen.

Meer hierover kunt u lezen op de website: www.dementie.nl van Alzheimer Nederland.

Verwijzing via huisarts

De huisarts verwijst bij oudere patiënten regelmatig naar de specialist ouderengeneeskunde voor een consult of medebehandeling. Bij deze verwijzing is vaak ook de praktijkondersteuner ouderenzorg (POH) van de praktijk betrokken vanuit de module voor kwetsbare ouderen vanuit de zorgverzekeraars. Ook kan het zijn, dat de specialist ouderengeneeskunde gevraagd wordt voor een overleg op de huisartspraktijk om samen met andere disciplines uw situatie te bespreken. Dit consult, medebehandeling of overleg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, maar valt wel onder het eigen risico. Declaraties hiervan bij de zorgverzekeraars verlopen via Coöperatie GeriHome U.A., waar Praktijk Borsje lid van is. Coöperatie GeriHome U.A. staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 77546687.

Rechtbank

Een medische verklaring voor mentorschap, bewindvoering of ondercuratelestelling is nodig bij de aanvraag bij de rechtbank, wanneer iemand om medische redenen niet zelf meer zijn eigen zaken kan behartigen en/of niet (meer) zelf naar de zitting kan komen.

Mentor

Het mentorschap is nodig, wanneer iemand door psychische en/of lichamelijke oorzaken niet meer zelfstandig zijn eigen belangen kan behartigen en niet meer zelf kan beslissen over bijvoorbeeld (medische) behandeling, woonsituatie, verzorging en/of verpleging. De mentor kan een familielid of iemand uit de vriendenkring zijn, maar er zijn ook professionele mentoren beschikbaar.

Bewindvoerder

Iemand van wie de goederen onder bewind staan, laat de financiële beslissingen en het beheer van de financiën over aan de bewindvoerder.

Curator

Bij een ondercuratelestelling wordt iemand handelingsonbekwaam of wilsonbekwaam geacht en mag deze geen rechtshandelingen meer uitvoeren. Er wordt dan een curator benoemd. In de praktijk voert de curator de taken van mentor en bewindvoerder uit.

Meer hierover kunt u lezen op de website: www.rechtspraak.nl.

©2017 Copyright - Praktijk Borsje
error: Deze content is beveiligd !!