Zorginstelling

Voor zorginstellingen ben ik beschikbaar voor kortdurende of langdurige waarnemingen en voor projecten die een specifieke expertise vragen.

Huisarts

Samenwerking in de geneeskundige zorg voor patiënten met een complexe zorgvraag of zorgbehoefte tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Particulier

Heeft u een onafhankelijke medische verklaring nodig voor notaris of rechtbank?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw situatie door een specialist ouderengeneeskunde?

Diagnostiek

Er zijn problemen met het geheugen en het functioneren in het dagelijks leven. Is hier sprake van dementie?

Probleemgedrag en onvrijwillige zorg

Er is sprake van moeilijk en onbegrepen gedrag en mogelijk zelfs van verzet tegen aangeboden zorg. Welke rol spelen de karaktertrekken, coping en cognitieve problemen bij de persoon om wie het gaat? Welke rol spelen de omgevingsfactoren?

Wils(on)bekwaamheid

Soms zijn er twijfels of iemand nog wel in staat is zijn eigen belangen te behartigen. Kun je nog keuzes maken, relevante informatie begrijpen, hierin een afweging maken voor je eigen situatie, logisch redeneren en voor- en nadelen afwegen?

Scholing of presentatie

Heeft u behoefte aan uitbreiding van kennis voor de dagelijkse praktijk of verdieping vanuit de wetenschap op het gebied van de ouderengeneeskunde?

Wie ben ik?

Mijn naam is Petra Borsje. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik geneeskunde gestudeerd en ben ik in 1998 afgestudeerd als basisarts. In 2003 heb ik de verpleeghuisartsopleiding afgerond bij GERION aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2009 heet de functie specialist ouderengeneeskunde. Als specialist ouderengeneeskunde heb ik in de praktijk inmiddels uitgebreide ervaring opgedaan, zowel binnen als buiten het verpleeghuis en zowel op somatisch gebied als bij cognitieve problematiek. Vanaf 2005 heb ik mij meer gespecialiseerd in de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie en heb ik mij intensief beziggehouden met verschillende vormen van dementie, probleemgedrag, persoonlijkheidsproblematiek en onvrijwillige zorg. Nadat ik in 2005-2006 de kaderopleiding psychogeriatrie bij GERION aan de VUmc in Amsterdam heb gevolgd, ben ik geregistreerd als kaderarts psychogeriatrie. Sinds september 2016 ben ik zelf ook stafdocent bij deze kaderopleiding. Daarnaast ben ik sinds 2011 als promovendus verbonden geweest aan het Radboudumc in Nijmegen. Dit promotieonderzoek ging over probleemgedrag en mantelzorgbelasting bij mensen met dementie die nog thuis wonen. Op dinsdag 28 mei 2019 heb ik met succes mijn proefschrift getiteld “Dementia related problems in primary care of greatest concern. The occurrence and course of neuropsychiatric symptoms in people with dementia and psychological distress in their informal caregivers” in het openbaar verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een digitale versie van het proefschrift kan worden gedownload via https://www.ukonnetwerk.nl/publicaties/petra-borsje. Sinds 5 maart 2020 ben ik oprichter, lid (Praktijk Borsje) en bestuurslid (secretaris) van Coöperatie GeriHome U.A.

©2017 Copyright - Praktijk Borsje
error: Deze content is beveiligd !!