Kwaliteit

Het Kwaliteitshandboek voor de specialist ouderengeneeskunde van Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, is uitgangspunt voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Praktijk Borsje werkt volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

DESKUNDIG

BETROUWBAAR

VERANTWOORDELIJK

TRANSPARANT

TOETSBAAR

Kwaliteit

Het kwaliteitshandboek voor de specialist ouderengeneeskunde van Verenso is een specifieke uitwerking van het KNMG Kwaliteitskader medische zorg ‘Staan voor kwaliteit’. Hierin staat beschreven op welke manier de specialist ouderengeneeskunde als deskundig, betrouwbaar, verantwoordelijk, transparant en toetsbaar kan worden aangemerkt.

Als specialist ouderengeneeskunde sta ik geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en voldoe ik aan de herregistratie eisen, ook als kaderarts psychogeriatrie. Ik werk volgens de door de beroepsgroep vastgestelde richtlijnen en ik vermeld het, wanneer ik hier vanaf wijk. Als kaderarts psychogeriatrie neem ik deel aan een intervisiegroep met andere kaderartsen psychogeriatrie. Intervisie is een gestructureerde methode om van elkaars werkvraagstukken te leren.

Verslaglegging vindt plaats in een elektronisch patiëntendossier, waarbij de privacyaspecten zijn gewaarborgd. Praktijk Borsje is met Gerimedica B.V. een overeenkomst aangegaan voor het gebruik van een elektronische patiënten dossier (EPD). Dit dossier (Ysis) is een multidisciplinair dossier ontwikkeld voor behandelaren in de chronische zorg. Ysis is het eerste EPD, dat is gecertificeerd door Verenso. Gegevens uit dit EPD kunnen, zonder dat uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt, beschikbaar worden gesteld aan het VU medisch centrum in Amsterdam ten behoeve van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Wanneer u dit niet wilt, dan kunt u dit aangeven.

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over mijn zorg? Ik ga graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met mij, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar ik ben aangesloten om onvrede en klachten over mijn zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

©2017 Copyright - Praktijk Borsje
error: Deze content is beveiligd !!